ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει μηχάνημα τύπου JCB για χωματουργικές εργασίες όπως επίσης και ΑΡΙΔΙ εκσκαφών.