ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλαμβάνουμε παντός τύπου σιδηροκατασκευές καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε χώρου.

  • Κάγκελα Περίφραξης
  • Καγκελόποτρες & Πόρτες Παντός Τύπου
  • Κάγκελα Σπιτιών
  • Υπόστεγα
  • Αποθήκες

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας δίνει λύσεις στα μέτρα σας, διαθέτοντας εμπειρία ετών και μεγάλη τεχνογνωσία.