ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση περιφράξεων κάθε τύπου διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία ετών.

  • Περιφράξεις οικοπέδων – αγροτεμαχίων
  • Περιφράξεις για φωτοβολταϊκά πάρκα
  • Περιφράξεις γηπέδων & αθλητικών κέντρων
  • Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ (Στρατόπεδα – Φυλακές – Λιμάνια)
  • Περιφράξεις τύπου ASCO
  • Περιφράξεις εργοταξίων με λαμαρίνα


Μας χαρακτηρίζει η πολυετής πείρα, η άμεση εξυπηρέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας καθώς και οι λογικές τιμές!